BZ/07/15/16 – „Świadczenie usług medycyny pracy oraz „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu” dla SRK S.A.

Część I: „Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych   oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
w Bytomiu” oraz pracowników Oddziału w Bytomiu Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych w 2016 r.
Część II Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i badań końcowych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki   Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej, Zakładu Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w 2016 r.
Część III Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka- Klimontów”, „Niwka – Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”, „Dębieńsko”.
Część IV: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: „Pstrowski”, „Szombierki”, „Powstańców Śląskich – Bytom I”, „Gliwice”.
Część V: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole
i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka- Klimontów”, „Niwka – Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”.
Część VI: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole
i powierzchni zakładu na pompowniach: „Pstrowski”, „Szombierki”, „Powstańców Śląskich – Bytom I”, „Gliwice”.
Część VII: Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole
i powierzchni zakładu na pompowni „Dębieńsko”.
Część VIII Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Część IX: Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem przez
24 godziny w dni robocze i wolne od pracy dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Część X „Zapewnienie dyżurów lekarskich poza godzinami pracy przychodni świadczącej usługi badań profilaktycznych z zakresu pracy dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy”
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.”
Część XI „Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy – badań profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.”
Część XII Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu.
    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 15.12.2015
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian