Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.08.2019 R-S-0017/19 Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze górniczym SRK S.A. KWK „Śląsk” w latach 2019 – 2021. Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 R-JM-0010/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego – szyb Jas II eksploatowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 13.08.2019 R-K-0014/19 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 RO-PI-0027/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „Piekary I” Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 RO-PI-0026/19 „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich”. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 R-CZOK-0039/19 Projekt robót zabezpieczających czynne wyrobiska Pompowni „Siemianowice” na poz. 206 m, przed zagrożeniem ze strony szybu „Park” wraz z kosztorysem dla SRK S.A w Bytomiu Oddział w Czeladzi CZOK. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 R-M-0022/19 Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019r. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 R-KCL-0020/19 Rozbiórka budynku sklepu przy ul. Francuskiej 16 w Bytomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 07.08.2019 R-KCL-0014/19-1 Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń systemu odwodnienia zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 RO-PI-0025/19 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Szczegóły