Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.09.2017 KWK K/05/17/18- „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu” Szczegóły
Akty prawne 05.04.2017 SRK/TZ/ KWK J-M-2265-02/17 „Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo – gumowych typu SADEX – klinowe dla szybu Jas IV Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 KWK MY/01/17 Wykonanie otworu spływowego między poziomami 350m i 500m dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2017r. Szczegóły
Akty prawne 09.02.2017 KWK P/WR/02/16/17/N -„Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 AZM/11/16/17/N Roboty naprawcze budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Staszica 24 wraz z oficyną Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-24/16 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK C/17/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/55/16/17 .: Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK M/42/16 Demontaż, dostarczenie i montaż rurociągu stalowego wody obiegowej Ø 406/12,5 na estakadzie z odmulnika DORR na ZPMW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-09A/16 – „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Szczegóły