Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.08.2019 R-CZOK-0027/19-1-1 Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 ZP-B-0003/19-1-1: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I – VI Szczegóły
Akty prawne 23.07.2019 RO-CZOK-0033/19 – „Dostawa ściany do hali namiotowej” Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 R-CZOK-0027/19-1 Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, w tym: Część I – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda. Część II – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot. Część III – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel. Część IV – Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault. Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 R-C-0016/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmońskiego 4 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Szczegóły
Akty prawne 12.07.2019 R-C-0014/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 RO-PI-0024/19 Zabezpieczenie budynku SITG Willa nr 3 przed dostępem osób trzecich. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 RO-CZOK-0031/19 – „Aktualizacja projektu przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa „Gliwice” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 RO-PI-0022/19 „Zakup wraz z dostawą klimatyzatorów przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Szczegóły
Akty prawne 02.07.2019 RO-JM-0033/19 – Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2019 r. Szczegóły