Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2019 ZP-B-0003/19: Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” – części I – VI Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 R-S-0008/19-1 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 R-CZOK-0016/19 Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Ewa” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 R-KCL-0007/19 Remont instalacji p.poż. oraz wykonanie drogi ewakuacyjnej archiwum w budynku siedziby SRK S. A. Oddział w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 RO-JM-0022/19 Przegląd okresowy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy „Protekt” Łódź dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2019 R-M-0015/19-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 R-CZOK-0010/19 Część I: Dostawa zasuw DN500 PN10 rozdzielających chodniki wodne na poz. 690 m – Pompownia Dębieńsko. Część II : Dostawa reduktorów ciśnienia oraz filtru do wymiany w instalacji przeciwpożarowej – Pompownia Powstańców Śląskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 R-CZOK-0005/19-1 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej, w tym: Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 R-S-0008/19 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Legalizacja przyrządów pomiarowych typu X-am 2000 (CH4), PAC 3500 (CO) – PAC 3500 (O2); Część II Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; Część III Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna; Część IV Legalizacja anemometru skrzydełkowego Lambreht; Część V Legalizacja barometru Dr. A. Muller typ 15ymb. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 RO-PI-0013/19 Zakup i montaż wideodomofonu (Część 1) oraz zamków i wkładek do drzwi (Część 2) dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Szczegóły