CZOK/02/16/17 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I”

„Dzierżawę przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I”

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.03.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian