CZOK/23/17 „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” …

CZOK/23/17

„Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas”

 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny

Zakład Odwadniania Kopalń”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.05.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian