CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych…

„Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych nr 4 i 5 – wielobranżowo
w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Etap I (zabudowa stanowiska nr 4) i Etap II (zabudowa stanowiska nr 5) dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 51 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).

Ogłoszenie w UZP:  566866-N-2017 z dn. 09.08.2017r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.08.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian