Koszenie terenów zielonych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” przy ul. Górniczej 1

Koszenie terenów zielonych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” przy ul. Górniczej 1

 

Link do złożenia oferty:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/b9824ab3-4eac-460a-a53f-69f58e077035

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 10.04.2019
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian