KWK A/03/17 „Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II”

KWK A/03/17

„Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II” dla SRK S.A.  Oddział w Pszowie KWK „Anna”:

Część 1 – likwidacja szybu „Chrobry I”

Część 2 – likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową „Ryszard II”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część 1: 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

Część 2: 47 000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 29.03.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian