KWK B/03/18 Przebudowa budynku mieszkalnego……..

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. 438/7 przy ul. Reymonta 13                                 w Brzeszczach.

Wadium: 10 600,00 zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.06.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian