KWK B/02/17- „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV”

 1. Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”.
 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
 2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- 30 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 27.03.2017
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian