KWK B/04/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód: Część I: Zadanie 1. Budynek poczekalni zajezdni autobusowej. Zadanie 2. Plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej. Zadanie 3. Zajezdnia autobusowa ul. Daszyńskiego (plac). Część II: Zadanie 1. Barak betonowy (warsztat) (nr 1). Zadanie 2. Barak betonowy (socjalny). Zadanie 3. Barak betonowy (warsztat) (nr 2). Zadanie 4. Wiata z blachy falistej. Zadanie 5. Budynek trafo. Część III: Zadanie 1. Budynek zajezdni lokomotyw spalinowych AIII/AIV. Zadanie 2. Budynek nastawni wykonawczej JW.1, J-CE. Zadanie 3. Budynek nastawni, dyspozytornia JW przy AIII/IV. Zadanie 4.1. Plac składowy zwału miału przy szybie A III/IV – Plac składowy. Zadanie 4.2. Plac składowy zwału miału przy szybie A III/IV – Budynek magazynu przy szybie A III. Zadanie 5. Ścianki oporowe o konstrukcji żelbetowej. Zadanie 6. Tor normalny do zajezdni, tor przeładunkowy plus 4 rozjazdy. Zadanie 7. Tory przy szybie AIII/AIV plus 27 rozjazdów.”

Likwidacja obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód:

Część I:

Zadanie 1. Budynek poczekalni zajezdni autobusowej.

Zadanie 2. Plac manewrowy o nawierzchni asfaltowej.

Zadanie 3. Zajezdnia autobusowa ul. Daszyńskiego (plac).

Część II:

Zadanie 1. Barak betonowy (warsztat) (nr 1).

Zadanie 2. Barak betonowy (socjalny).

Zadanie 3. Barak betonowy (warsztat) (nr 2).

Zadanie 4. Wiata z blachy falistej.

Zadanie 5. Budynek trafo.

Część III:

Zadanie 1. Budynek zajezdni lokomotyw spalinowych AIII/AIV.

Zadanie 2. Budynek nastawni wykonawczej JW.1, J-CE.

Zadanie 3. Budynek nastawni, dyspozytornia JW przy AIII/IV.

Zadanie 4.1. Plac składowy zwału miału przy szybie A III/IV – Plac składowy.

Zadanie 4.2. Plac składowy zwału miału przy szybie A III/IV – Budynek magazynu przy szybie A III.

Zadanie 5. Ścianki oporowe o konstrukcji żelbetowej.

Zadanie 6. Tor normalny do zajezdni, tor przeładunkowy plus 4 rozjazdy.

Zadanie 7. Tory przy szybie AIII/AIV plus 27 rozjazdów.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Cześć II: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Cześć III: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100)

Projekty i przedmiary: bip.srk.com.pl/wp-content/uploads/2018/05/KWK-B-04-18-PROJEKTY-PRZEDMIARY.zip

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.05.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian