KWK BD/11/17 – Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki w Katowicach KWK „Boże Dary”

Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki
w Katowicach  KWK „Boże Dary”

 

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
 2. Termin związania ofertą: 30 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 19.05.2017
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian