KWK C/02/16 – Obsługa placów składowych… 2 Części

Część I:    Obsługa placów składowych na terenie KWK „Centrum”
w 2016 r.

Część II:   Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla KWK „Centrum” w 2016 r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 14.03.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian