KWK J-M/11/18 – Świadczenie usług w zakresie regeneracji oleju transformatorowego w dwóch transformatorach 16 MVA oraz w transformatorze 25 MVA…

„Świadczenie usług w zakresie regeneracji oleju transformatorowego w dwóch transformatorach 16 MVA oraz w transformatorze 25 MVA dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos”.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.06.2018
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian