KWK J-M/12/18 Remont kapitalny wentylatora…

 1. „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 1 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”.
 2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).
 3. Numer ogłoszenia 572630-N-2018 z dnia 13.06.2018r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.06.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian