KWK M/03A/17Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. w okresie: do 90 dni od daty zawarcia umowy  z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego, stosowanego do inertyzacji zrobów poeksploatacyjnych oraz przestrzeni otamowanych, o parametrach:

– wydajność nominalna urządzenia – min. 700 Nm3/h azotu ( o czystości ok. 97 % ),

– ciśnienie podawania azotu – min. 6 bar (nadciś.),

– napięcie  – 400V

– moc 250kW+50kW

 1. transport, , montaż, demontaż i obsługę urządzenia, o którym mowa w ppkt. a),
 2. doradztwo techniczne przy prowadzeniu inertyzacji zrobów azotem z powietrza atmosferycznego.
 3. Urządzenie musi być wyposażone w układ pomiarowy zapewniający ciągłe wskazania, rejestrację i transmisję do stanowiska dyspozytora:

– objętościowego wydatku gazu z rejestracją czasu podawania,

– ciśnienia gazu wtłaczanego w rurociąg przesyłowy,

– stężenia tlenu w przypadku stosowania azotu pozyskiwanego bezpośrednio                           z powietrza atmosferycznego

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.03.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian