KWK M/06A/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza

„Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.03.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian