KWK M/14/16 „Remont urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”

„Remont urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.04.2016
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian