KWK M/15/16 Likwidacja kompleksu zmechanizowanego ze ściany i61 w pokładzie 405/2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Likwidacja kompleksu zmechanizowanego ze ściany i61 w pokładzie 405/2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.04.2016
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian