KWK M/19A/16 Wykonanie części energomaszynowej uzbrojenia dukli

„Wykonanie części energomaszynowej uzbrojenia dukli zsypowej wraz z przedziałem rewizyjnym dającym możliwość kontroli i wymiany elementów zsypni dla dukli wykonanej w obudowie 3,2 ZOKP V32 o długości 6,0 m, średnicy 3,2 m drążonej z przekopu B54 do przekopu B40 – II etap inwestycji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 15.04.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian