KWK M/24/16 – „Dostawa środków smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 246-11)”

„Dostawa środków smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”  w roku 2016. (nr grupy materiałowej 246-11)” Część I – Dostawa smarów plastycznych litowych specjalnego przeznaczenia Część II – Dostawa smarów maszynowych, do łożysk i wapniowo-grafitowych Część III – Dostawa smaru plastycznego do łożysk specjalnego przeznaczenia i wazeliny technicznej

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.04.2016
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian