KWK M/44/15/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”.

„Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych
kombajnów chodnikowych produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG
eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.12.2015
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian