KWK M/46/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego

Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 07.12.2015
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian