KWK P/03/18 Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”

Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”:

Część I: Likwidacja 15 obiektów zlokalizowanych na północ od ZPMW

Część II: Likwidacja 10 obiektów związanych z szybem „Otylia”

Część III:  Likwidacja 23 obiektów związanych z transportem urobku na zwały (po drugiej stronie  ulicy  P. Niedurnego)

Część IV: Likwidacja 6 obiektów związanych z  ZPMW (obiekt wielofunkcyjny 7.0)

Część V: Likwidacja 12 obiektów związanych z infrastrukturą kolejową na terenie kopalni

Część VI: Likwidacja 11  obiektów  położonych  na  zachód  od  ZPMW  oraz  związanych  z  SPW (budynek 1.0)

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I: 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100)

Cześć II: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

Cześć III: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Cześć IV: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Cześć V: 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100)

Cześć VI: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 29.06.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian