Zarząd

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

ZARZĄD

Skład Zarządu

W skład Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wchodzą:

–     Janusz Gałkowski   –  Prezes Zarządu,

–     Stanisław Konsek – Wiceprezes Zarządu ds. Likwidacji Kopalń,

–     Beata   Barszczowska   –  Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów,

–     Wojciech Frank   –  Wiceprezes Zarządu ds. Gospodarki Mieszkaniowej,

–     Radosław Wąsik  –  Wiceprezes Zarządu ds. Zagospodarowania Majątku.

Kompetencje Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych
i pozasądowych.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Kompetencje Zarządu określone są w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Treść Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Spółki.

 


podmiot udostępniający informację:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  – Biuro ds. Kadr i Organizacji,
– osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kopeć,
– osoba, która odpowiada za treść informacji: Jarosław Kwieciński,
– osoba, która wprowadziła informację: Grzegorz Makówka,
– czas wytworzenia informacji: 01.07.2019 r.,
– czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 02.07.2019 r.