RO-PI-0012/19 „Dostarczenie materiałów biurowych dla Oddziału KWK „PIEKARY I”

Dziękujemy za udział w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych. W załączeniu  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapraszamy do złożenia oferty  w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy dla zamówienia pn.:

„Dostarczenie materiałów biurowych dla oddziału KWK „PIEKARY I”

Poniżej link do Elektronicznego Formularza Ofertowego:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/9f96684c-ec23-4f58-9010-2af390078b5f

Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2019 o godz. 9:00

Osoba do kontaktu: Bożena Kuchta 32/71-71-589

    • Typ postępowaniaInny
    • Rodzaj postępowania Dostawy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian