RO-PI-0013/19 Zakup i montaż wideodomofonu (Część 1) oraz zamków i wkładek do drzwi (Część 2) dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”

Dziękujemy za udział w postępowaniu, w załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Zakup i montaż wideodomofonu (Część 1) oraz zamków i wkładek do drzwi (Część 2) dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.04.2019 o godz. 9:00

Poniżej link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

https://efo.coig.biz/inquiries/show/7fc6bdd4-8569-413c-83b0-8b6b34bfe9d9

    • Typ postępowaniaInny
    • Rodzaj postępowania Usługi

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian