RO-PI-0025/19 Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapraszamy do założenia oferty w postępowaniu pn.:

„Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.”

Termin składania ofert upływa z dn. 13.08.2019 r. o godz. 9.00

Poniżej link do Elektronicznego Formularza Ofertowego:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/60663657-34a5-4fec-abc4-abe3822635f4

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian