RO-PI-0026/19 „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich”.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

„Dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich”.

Termin składania ofert upływa z dn. 19.08.2019 r. o godz. 10:00.

Poniżej link do Elektronicznego Formularza Ofertowego:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/f4518507-7967-4477-b03e-022101fa7578

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian