SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-15/19 Dostawa materiałów związanych z profilaktyką przeciwpożarową wyrobisk górniczych Część I – Dostawa foli wentylacyjnej Część II – Dostawa tkaniny podsadzkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

Dostawa materiałów związanych z profilaktyką przeciwpożarową wyrobisk górniczych
Część I – Dostawa foli wentylacyjnej
Część II – Dostawa tkaniny podsadzkowej
dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 29.04.2019
    • Godzina składania ofert 13:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian