SRK/TZ/KWK J-M-2265-06A/17 „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego…”

„Świadczenie serwisu pogwarancyjnego:

 1. zespołu urządzeń maszyny wyciągowej WL2 – 4500 wykonanych wg  dokumentacji nr MWM-01-06,
 2. urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wykonanych wg dokumentacji nr 206-00-024, oraz urządzeń przyszybowych wykonanych wg dokumentacji nr EP 7-06-02/S

Dla szybu Jas IV,

 1. zespołu urządzeń maszyny wyciągowej B-1500 A,
 2. urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej wg dokumentacji nr MWM-01-14 Dod4- UDS,

Dla szybu Jas IV wyciąg pomocniczy awaryjno-rewizyjny, w zakresie:

–  usuwania usterek i ewentualnych awarii serwisowanych urządzeń w części elektrycznej,

–  wykonywania prac serwisowych wynikających z dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń oraz obowiązujących przepisów w części elektrycznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.08.2017
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian