Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
ZP-AZM-0007/19 – Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 77 w Bytomiu. Część II: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaskółcza 16 w Bytomiu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.09.2019 Szczegóły
ZP-C-0011/19 – „Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 18.09.2019 Szczegóły
ZP-CZOK-0017/19 – Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 27.09.2019 Szczegóły
ZP-S-0012/19 – „Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.09.2019 Szczegóły
ZP-WII-0007/19-1 – „„Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.09.2019 Szczegóły
ZP-B-0006/19: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę”. Usługi Przetarg nieograniczony 02.09.2019 Szczegóły
ZP-JM-0012/19 Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.09.2019 Szczegóły
ZP-KCL-0011/19 Rozbiórka budynku Dom Związkowca nr 5 oraz budynku budki parkingowej w Jaworznie, położonych na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego TARKA wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.09.2019 Szczegóły
ZP-MY-0002/19 – „Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem (w zakresie: – zasypania 6,00mb rury szybowej, wykonania zamknięcia rury szybowej płytą zamykającą).” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.09.2019 Szczegóły
ZP-S-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów….. Usługi Przetarg nieograniczony 29.08.2019 Szczegóły