Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/CZOK–2265–25/18/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Dostawy Przetarg nieograniczony 13.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B – 2265-12A/18-Adaptacja budynku nadszybia i wieży szybowej szybu Andrzej IV pod wymagania samojezdnego górniczego wyciągu ratowniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-30A/18-Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 12.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II-2265-04/18„Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2018r” Usługi Przetarg nieograniczony 12.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-22/18/19 Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych, zrzutowych, odbiorników powierzchniowych i osadów dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 12.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265–12/18 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2021r. Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –16A/18 „Legalizacja i remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizyko-chemicznych powietrza kopalnianego” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”: Część I. „Legalizacja i remont ręcznego anemometru wirnikowego RAW”. Część II. „Legalizacja poprzez wzorcowanie termometrów mechanicznego Psychrometru Assmana” Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–35/18 Remont kapitalny wózka akumulatorowego platformowego o nośności 2 ton dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 09.07.2018 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-33/18 – Remont pomp zatapialnych typu: P1BA, P2BA, P3CC… Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-07/18-Dostawy produktu ubocznego o właściwościach popiołu do wypełniania korków izolacyjnych przeciwwybuchowych, w wyrobiskach górniczych wraz z transportem do SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 11.07.2018 Szczegóły