Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-JM-0042/19 – Zakup zużywających się w czasie eksploatacji części pompy do przygotowania spoiw mineralno-cementowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu – Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 07.08.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0037/19 Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania zabudowanych na pompowni stacjonarnej,,Pstrowski” przy szybie ,,Mikołaj” Usługi Zapytania ofertowe 26.08.2019 Szczegóły
Dostawa dętek gumowych z wężykiem dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. RO-MW-0025/19 Dostawy Zapytania ofertowe 08.08.2019 Szczegóły
RO-WII-0028/19 Dostawa materiałów złącznych do wykonania nowego rurociągu tłocznego na upadowej technologicznej 2-037. Dostawy Zapytania ofertowe 06.08.2019 Szczegóły
Zakup materiałów biurowych, archiwizacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Dostawy Zapytania ofertowe 08.08.2019 Szczegóły
R-C-0024/19 „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 09.08.2019 Szczegóły
RO-KCL-0024/19 Izolacja akustyczna pomiędzy sekretariatem a gabinetem dyrektora w budynku biurowym SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Perla 10″ Roboty budowlane Zapytania ofertowe 07.08.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0035/19 – Dostawa szelek bezpieczeństwa dla Oddziału CZOK Dostawy Zapytania ofertowe 02.08.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0034/19 – Dostawa zacisków linowych dla Oddziału CZOK Dostawy Zapytania ofertowe 21.08.2019 Szczegóły
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy pod ziemią i na powierzchni wraz z wykonaniem sprawozdań i kart pomiarów czynników fizycznych oraz kompletów materiałów zapisanych w wersji elektronicznej dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. Usługi Zapytania ofertowe 02.08.2019 Szczegóły