Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK BD-2265-07/18-Modernizację 2 szt. pól pomiarowych w rozdzielni 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddz. KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–19/18 Świadczenie usług serwisowych Część I zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ 30 prod. FAMUR S.A. Część II zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–11/18 – „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej …” Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK -2265-11/18 – „Dostawa lutni” Dostawy Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-20/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla, lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–12/18 Przygotowanie do kontroli lin nośnych i wyrównawczych w zawieszeniach górniczego wyciągu szybowego szybu I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Boże Dary w Katowicach Usługi Przetarg nieograniczony 09.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-08/18 Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK– 2265 –13/18 „Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK -2265-04/18 – „Wykonanie badań ilości i jakości materiału…” Usługi Przetarg nieograniczony 09.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–16/18 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2018 użytkowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum“ w Bytomiu dla: Część I – sprężarek, Część II –stacji wentylatorów głównego przewietrzania” Usługi Przetarg nieograniczony 09.05.2018 Szczegóły