Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK K–2265–15/18 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W -2265-02/18 – „ Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników …” Dostawy Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1A/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-25/18- Wykonanie optymalizacji sieci sejsmologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej geometrii do planu robót górniczych Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-02/18-Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6kV „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-13/18Dostawa dwóch urządzeń peryferyjnych tj. skanera wielkoformatowego oraz plotera wielkoformatowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Dostawy Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-11/18 Świadczenie usług w zakresie pozimowego sprzątania dróg, chodników, parkingów i placów na terenie SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w roku 2018. Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-08/18 „Projekt przebudowy kolektora odprowadzającego wody dołowe… Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” Dostawy Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K – 2265-14/18 – „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych…” Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2018 Szczegóły