Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-P -0007/19 – Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym: Część I – drewno kopalniane (stojaki, połowice) Część II – płótno podsadzkowe Część III – pył kamienny Dostawy Przetarg nieograniczony 07.08.2019 Szczegóły
R-PI-0011/19 Wykonanie „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla Kamiennego „Piekary” (Dokumentacja rozliczeniowa) likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Usługi Przetarg nieograniczony 07.08.2019 Szczegóły
R-BZ-0008/19-Dostawa kalendarzy na 2020 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów. Dostawy Przetarg nieograniczony 06.08.2019 Szczegóły
R-P-0005/19-1 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 06.08.2019 Szczegóły
R-MW-0012/19-„Dostawa materiałów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Dostawy Przetarg nieograniczony 06.08.2019 Szczegóły
R-BD-0012/19 Wykonanie pomiarów geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń – Część I oraz wartości luzów między prowadnikami szybowymi a prowadnicami ślizgowymi w szybie „II” oraz wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych górniczego wyciągu szybowego na zbrojenie szybu „II” – Cześć II dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 06.08.2019 Szczegóły
Cześć I „Zabezpieczenie obiektów na powierzchni w zakresie ppoż. na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” w Mysłowicach w roku 2019″. Część II „Sporządzenie dokumentacji: „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” w Mysłowicach Usługi Zapytania ofertowe 02.08.2019 Szczegóły
R-P -0006/19 – „Remont pomieszczeń budynku warsztatu elektrycznego na potrzeby funkcjonowania Oddziału w Rudzie Śląskiej … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.08.2019 Szczegóły
RO-JM-0041/19 – Opracowanie zużycia zbrojenia szybowego poniżej wartości określonych w przepisach dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”. Usługi Zapytania ofertowe 31.07.2019 Szczegóły
RO-P-0058-19 Kurs kadrowo-płacowy dla SRK S.A. Oddział KWK Pokój I w Rudzie Śląskiej w roku 2019 Usługi Zapytania ofertowe 01.08.2019 Szczegóły