Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M– 2265 –16/18 Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-21/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynkach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03A/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic Usługi Przetarg nieograniczony 19.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –19/18 Wykonywanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo-awaryjnego w zakresie cyfrowych aparatów rejestrujących Usługi Przetarg nieograniczony 15.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-2/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według części: Część I – Wola, Część II – Czechowice – Dziedzice; Część III – Lędziny; Część IV – Bieruń; Część V – Jaworzno, Część VI – Gliwice; Część VII – Zabrze i Ruda Śląska; Część VIII – Bytom; Część IX – Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz Radlin Usługi Przetarg nieograniczony 14.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-05/18Wykonanie operatów wodnoprawnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 13.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… Usługi Przetarg nieograniczony 14.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –07/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk Usługi Przetarg nieograniczony 13.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 – Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem … Dostawy Przetarg nieograniczony 12.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2018 Szczegóły