Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK K-2265-03/18„Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK Oddział KWK Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-8/18 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku wielofunkcyjnym „Stara Szkoła” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10/18-Wyk. kontroli stanu obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddz.KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 21.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–03/18 – „Dostawa materiałów higienicznych …” Dostawy Przetarg nieograniczony 26.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–36A/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 19.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-01/18 – „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej…” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P–2265–1/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2018r. Dostawy Przetarg nieograniczony 12.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-06/18 Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-02/18 „Wykonanie i wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 zabudowanego w rejonie podszybia poz. 600 w szybu Wanda Oddziału KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 07.02.2018 Szczegóły