Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK K-2265-18/17/18 „Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018r.” Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-01/18- Wymiana 2 lin nośnych fi 46 w górniczym wyciągu szybowym szybu JAS IV Usługi Przetarg nieograniczony 06.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –7/18 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–05/18 Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności w 2018r. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –04/18 Zadanie I: ”Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej w zakresie systemu FOD-900; Zadanie II: „Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej” w zakresie urządzeń łączności typu KAR-97T Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-J -2265-1/18 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli … Usługi Przetarg nieograniczony 31.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-74/17/18Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-12/17/18 – Wykonanie inwentaryzacji budowlanej … Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-33/17/18 „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.01.2018 Szczegóły