Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej Usługi Przetarg nieograniczony 23.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-2/18 Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwigowych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 24.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-1/18 Przeprowadzenie przeglądów serwisowych oraz wymaganych napraw sprężarek AIRPOL 55 w 2018 roku dla SRK SA Oddział KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 24.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-1/18 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej na powierzchni zakładu górniczego w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w 2018 roku dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Usługi Przetarg nieograniczony 24.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-59/17/18 „Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. od 01.04.2018r. do 31.12.2018r. z wyłączeniem obsługi prawnej zasobów mieszkaniowych i szkód górniczych.” Usługi Przetarg nieograniczony 26.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-31/17/18 – Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku Część I ,II i III Dostawy Przetarg nieograniczony 22.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–37/17/18 Badania i analiza zagrożenia pożarowego i pyłowego – wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-30/17/18 – „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych …” Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-3/18 Wykonanie projektu technicznego rozbiórki wraz z kosztorysem pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7, zlokalizowanej przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu” dla SRK. S.A. Oddział KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 18.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-18/17/18Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 17.01.2018 Szczegóły