Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-WI-0004/19 Wynajem agregatu prądotwórczego dla zasilania urządzeń będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Usługi Zapytania ofertowe 26.07.2019 Szczegóły
RO-WII-0027/19 Sprawdzenie zabezpieczeń dla sieci i urządzeń elektrycznych będących w eksploatacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II”, 40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58. Usługi Zapytania ofertowe 30.07.2019 Szczegóły
R-P I-0010/19-Wykonanie „Ekspertyza pozwalająca na określenie docelowego modelu odwadniania SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.08.2019 Szczegóły
RO-BD-0031/19 Zakup elastomerów do wpustów kablowych producentów Belma i Apator do stosowania w zakładach górniczych. Dostawy Zapytania ofertowe 07.08.2019 Szczegóły
RO-WII-0026/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Usługi Zapytania ofertowe 30.07.2019 Szczegóły
R-B-0008/19„Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.08.2019 Szczegóły
R-AZM -0009/19 – Część I: Remont dachu komórek gospodarczych….Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 01.08.2019 Szczegóły
SRK/KWK C/TGW/ZO-2265-27/19 „Dostawa wykrywaczy rurkowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Dostawy Zapytania ofertowe 09.08.2019 Szczegóły
R-CZOK-0033/19 „Dostawa części do HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi . Dostawy Przetarg nieograniczony 08.08.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0033/19 – „Dostawa ściany do hali namiotowej” Dostawy Zapytania ofertowe 31.07.2019 Szczegóły