Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/BZ-2265-60/17/18Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 16.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-13A/17/18 Usłułgi zimowego utrzymania dróg, chodników,placów i parkingów w 2018r na terenie SRK S.A. Oddz. KWK Krupiński w Suszcu Usługi Przetarg nieograniczony 15.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –19/17/18 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego. Usługi Przetarg nieograniczony 15.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-17/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 12.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –16/17/18 Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów Xam-5600 produkcji Drager dla potrzeb ruchowych Usługi Przetarg nieograniczony 12.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-J-2265-05/17/18- Ochrona terenów,obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 02.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Jas-Mos” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r.” Usługi Przetarg nieograniczony 05.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-11/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Brzeszcze – Wschód” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 02.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-13/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 05.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-35/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Makoszowy” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły