Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK BD-2265-19/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Boże Dary” od 01 stycznia do 28 lutego 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-58/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK MY-2265-7/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Mysłowice” na styczeń i luty 2018 r. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-13/17/18 Usł. zimowego utrzymania kopalnianych terenów Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej Dostawy Przetarg nieograniczony 19.12.2017 Szczegóły
SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ– 2265 –56/17 Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip Dostawy Przetarg nieograniczony 18.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-69/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem” Dostawy Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły