Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/BZ–2265–52/17 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Dostawy Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych Usługi Przetarg nieograniczony 13.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-23/17 „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –12/17 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi Dostawy Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –06/17/18 „Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”, Część I – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MMI-2, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy M-1ca, 3. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) stołu SBM-2, Część II – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MTS-1, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7. Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–50/17 – Dostawę urządzenia regulującego zużycie energii elektrycznej wraz z adaptacją do istniejącej sieci w budynku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207. Dostawy Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-22/17/18 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-47/17 Część I „Dostawa sprzętu komputerowego …… Dostawy Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –26/17 Analiza zbrojenia szybowego wraz z określeniem możliwych parametrów ruchu górniczego wyciągu szybowego szybu I Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-67/17/18Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły