Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/BZ-2265-39A/17- Dostawa sprzętu komputerowego do bieżącej obsługi SRK S.A. w Bytomiu Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 12.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych … Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału Dostawy Przetarg nieograniczony 30.11.2017 Szczegóły