Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-54/17 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II: Świadczenie usług serwisowych układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Usługi Przetarg nieograniczony 02.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B–2265–09/17/18 – „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 … „ Usługi Przetarg nieograniczony 02.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych Usługi Przetarg nieograniczony 27.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” Usługi Przetarg nieograniczony 02.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… Dostawy Przetarg nieograniczony 30.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego …. Usługi Przetarg nieograniczony 26.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-58/17- Wykonanie dokumentacji tech. – kosztorys. Usługi Przetarg nieograniczony 20.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-51/17 – „Dostawa schodów górniczych metalowych” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi” Dostawy Przetarg nieograniczony 26.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C–2265–59/17 – ,,Zabudowa systemu łączności iskrobezpiecznej w szybie Staszic dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”” Usługi Przetarg nieograniczony 23.10.2017 Szczegóły