Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-15/17- „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3×35+16+3×2,5 lub równoważnego..” Dostawy Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II – Dostawa tlenu medycznego, Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-55/17 Wykonanie projektów: Część I: Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego i/lub: Część II: Projekt techniczny likwidacji urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG Usługi Przetarg nieograniczony 16.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów Dostawy Przetarg nieograniczony 11.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 – Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.10.2017 Szczegóły